SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
1
6
0
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Thứ Năm, 25/10/2018, 15:20

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2018

Trên cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Kết quả thu NSNN:

Thực hiện thu NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm là 2.319.786 triệu đồng, đạt 79,77% dự toán địa phương, bằng 105,63% so cùng kỳ năm 2017. Bao gồm: Thu từ khu vực DNNN (65,62%); Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (68,13%); Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (65,43%); Thuế thu nhập cá nhân (80,38%); Thu tiền sử dụng đất (257,42%); Thu lệ phí trước bạ (81,42%); Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (1545%); Thuế bảo vệ môi trường (70,49%); Thu từ xổ số kiến thiết (85,32%); Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (74,60%); Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (227,40%); Các loại phí, lệ phí (63,92%).

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng chi NSĐP 9 tháng đầu năm 2018 là: 5.307.580 triệu đồng đạt 78,28% dự toán chi theo nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 39,71% so cùng kỳ năm 2017.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách: 1.672.684 triệu đồng, đạt 104,83% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 65,76% so cùng kỳ

- Chi thường xuyên: 2.842.381 triệu đồng, đạt 77,15% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 6,84% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp GD - ĐT: 1.061.969 triệu đồng, đạt 80,23% dự toán cả năm, tăng 10,39% so cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp y tế: 457.748 triệu đồng, đạt 76,20% dự toán cả năm, tăng 188,16% so cùng kỳ;

+ Chi quản lý hành chính: 614.709 triệu đồng, đạt 90,35% dự toán cả năm, bằng 2,79% so cùng kỳ.

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu: 791.266 triệu đồng, đạt 56,70%  dự toán được giao. Trong đó, chi đầu tư XDCB  788.692 triệu đồng, đạt 57,88% dự toán cả năm. 

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2018

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2018
2018
59/CK-NSNN
1632/STC-NS
25/10/2018
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2018
2018
60/CK-NSNN
1632/STC-NS
25/10/2018
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2018
2018
61/CK-NSNN
1632/STC-NS
25/10/2018

 

Tải về Công văn số 1632-STC-NS ngày 25/10/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 292 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày