SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
3
6
1
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Thứ Tư, 11/04/2018, 16:45

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I năm 2018

Trên cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Kết quả thu NSNN:

Thực hiện thu NSNN trên địa bàn quý I năm là 955.394 triệu đồng, đạt 32,85% dự toán địa phương, bằng 90,93% so cùng kỳ năm 2017. bao gồm: Thu từ khu vực DNNN (23,34%); Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (9,21%); Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (23,36%); Thuế thu nhập cá nhân (31,68%); Thu tiền sử dụng đất (31,08%); Thu lệ phí trước bạ (28,86%); Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (127,4%); Thuế bảo vệ môi trường (24,61%); Thu từ xổ số kiến thiết (45,45%); Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (7,22%); Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (21,8%); Các loại phí, lệ phí (26,09%).

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng chi NSĐP quý I năm 2018 là: 1.435.368 triệu đồng đạt 21,17% dự toán chi theo nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 31,57% so cùng kỳ năm 2017.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách: 301.603 triệu đồng, đạt 18,9% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 59,59% so cùng kỳ

- Chi thường xuyên: 913.245 triệu đồng, đạt 24,79% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 6,89% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp GD - ĐT: 328.592 triệu đồng, đạt 24,83% dự toán cả năm, tăng 5,37% so cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp y tế: 457.748 triệu đồng, đạt 30,16% dự toán cả năm, tăng 55,91% so cùng kỳ;

+ Chi quản lý hành chính: 199.338 triệu đồng, đạt 29,30% dự toán cả năm, bằng 91,71% so cùng kỳ.

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu: 219.520 triệu đồng, đạt 15,73%  dự toán được giao. Trong đó, chi đầu tư XDCB  207.517 triệu đồng, đạt 15,23% dự toán cả năm.

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2018

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2018
2018
59/CK-NSNN
484a/STC-NS
11/4/2018
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước quý I năm 2018
2018
60/CK-NSNN
484a/STC-NS
11/4/2018
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2018
2018
61/CK-NSNN
484a STC-NS
11/4/2018

 

Tải về Công văn số 484a/STC-NS ngày 11/04/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

 

 

 


Số lượt người xem: 291 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày