SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
5
5
5
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Sáu, 26/07/2019, 13:35

Triển khai Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Giải thể, chấm dứt nhiệm vụ của Tổ công tác kiểm tra, rà soát và xác định lại giá thuê đất của các đơn vị, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định:“Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm triển khai Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện”.

Thực hiện theo Quyết định nêu trên, Sở Tài chính triển khai Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh giải thể, chấm dứt nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát và xác định lại giá thuê đất của các đơn vị, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên tham gia Tổ công tác kiểm tra, rà soát và xác định lại giá thuê đất của các đơn vị, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh biết và thực hiện.

Quyết định số 1378/QĐ-UBND tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 825 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày