SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
2
5
9
2
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 09/07/2019, 09:30

Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2785/UBND-KT ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện đúng các nội dung được quy định tại Quyết định nêu trên.

Để đảm bảo triển khai thực hiện về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh được đầy đủ, kịp thời. Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định số 793/QĐ-TTg tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 546 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày