SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
2
4
0
9
5
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Năm, 27/06/2019, 14:25

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng lưới đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2534/UBND-TH ngày 17/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng lưới đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, theo đó giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Bộ Tài chính tại Công văn số 6290/BTC-HCSN ngày 04/6/2019 nêu trên theo đúng quy định.

Để thực hiện đúng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu Công văn số 6290/BTC-HCSN ngày 04/6/2019 của Bộ Tài chính và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện theo đúng quy định.

Công văn 6290/BTC-HCSN tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu


Số lượt người xem: 1015 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày