SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
9
6
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Sáu, 31/05/2019, 15:50

Lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022

Căn cứ Công văn số 5256/BTC-QLN ngày 08/5/2019 của Bộ Tài chính về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022.

 Thực hiện Công văn số 2048/UBND-TH ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 5256/BTC-QLN ngày 08/5/2019 của Bộ Tài chính về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022 các nội dung có liên quan theo tinh thần Công văn số 5256/BTC-QLN ngày 08/5/2019.
Chi tiết các nội dung cần tải tại đây:
Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 883 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày