SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
4
0
8
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 16/01/2019, 14:25

Triển khai thực hiện Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5738/UBND-TH ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện đúng các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh được quy định tại Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính nêu trên.

Do vậy, để đảm bảo triển khai thực hiện quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư. Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư 104/2018/TT-BTC tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 489 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày