SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
1
0
2
1
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 16/01/2019, 10:35

Triển khai Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện nội dung Công văn số 27/UBND-TH ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Nhằm thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và thực hiện văn minh trong thương mại, góp phần bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng đột biến về giá hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, của người tiêu dùng cũng như quyền lợi của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của nhà nước về quản lý giá và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 06/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Ngoài ra, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của nhà nước về quản lý giá và tổ chức thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:
1. Về chấp hành giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh không vi phạm các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá, bao gồm:
- Bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ.
- Gian lận về giá bằng cách cố ý thay đổi các nội dung đã cam kết mà không thông báo trước với khách hàng về thời gian, địa điểm, điều kiện mua, bán, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ.
- Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.
- Các hành vi lợi dụng để trục lợi như: chuyển giá, thông đồng về giá dưới mọi hình thức để trục lợi…
2. Về đăng ký giá, kê khai giá và định giá:
Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và định giá trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
3. Về niêm yết giá:
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá và mua bán theo giá niêm yết nhằm thực hiện tốt việc công khai, minh bạch và văn minh thương mại. Do vậy, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu) đều phải thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở, cửa hàng, nơi giao dịch mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng. Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng. Giá niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá và mua bán đúng giá đã niêm yết.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được bán cao hơn giá niêm yết.
4. Tổ chức thực hiện:
Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt là đối với hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật. Rà soát, đánh giá lại nhu cầu và nguồn cung hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện bình ổn thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí cũng như chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu trong các dịp lễ, Tết…
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý giá.
Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 460 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày