SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
4
3
6
3
Phổ biến, giáo dục pháp luật Chủ Nhật, 20/01/2019, 08:45
Triển khai thực hiện Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính  (16/01)
Căn cứ Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5738/UBND-TH ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày ...
Triển khai Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu  (16/01)
Thực hiện nội dung Công văn số 27/UBND-TH ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Triển khai Phần mềm Quản lý tài sản trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công  (15/01)
Thực hiện Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc hỗ trợ kinh phí trang bị phần mềm quản lý tài sản cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Để thực hiện đúng quy định và đồng bộ; Sở Tài chính hướng dẫn để thực hiện thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý tài sản ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày