SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
1
8
3
1
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Hai, 23/09/2019, 08:20
Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019  (13/09)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3823/UBND-TH ngày 27/8/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính.
Hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  (13/09)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3948/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Triển khai thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính  (13/09)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3959/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019. Để thực hiện đúng quy định hiện hành về thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, Sở Tài chính đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày