SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
4
3
2
1
7
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 20/03/2019, 19:11
Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019  (27/02)
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019.
Triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính  (20/02)
Thực hiện Khoản 2 Công văn số 446/UBND-TH ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo giá thị trường” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 116/2018/TT-BTC). Theo đó, giao Sở Tài chính căn cứ quy định ...
Triển khai thực hiện Thông tư số 122/2018/TT-BTC ngày 14/12/2018 của Bộ Tài chính  (15/02)
Thực hiện Công văn số 363/UBND-TH ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 122/2018/TT-BTC ngày 14/12/2018 của Bộ Tài chính. Sở Tài chính triển khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan Thông tư số 122/2018/TT-BTC ngày 14/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày