SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
7
5
5
3
9
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 22/01/2020, 17:25
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020  (06/01)
Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Nghị định này quy định quản lý các ...
Triển khai thực hiện Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ  (31/12)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5894/UBND-TH ngày 26/12/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh có giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển ...
Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (10/12)
Ngày 10/122019, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 220/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó: 1. Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc phụ trách a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Sở) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ủy ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày