SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
2
0
1
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Năm, 28/05/2020, 07:09
Cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025  (13/05)
Căn cứ Công văn số 5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Công văn số 1907/UBND-TH ngày 07/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach ...
Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Ngày 31/3/2020, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 52/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó:
Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách , tiền và tài sản nhà nước của tỉnh Bạc Liêu niên độ 2017, 2015, 2013, 2011 và 2009  (31/03)
Thực hiện Công văn số 29/KV V-TH ngày 17/01/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị, kết luận của Kiểm toán ngân sách (KTNN) của tỉnh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày