SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
1
3
6
3
5
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Bảy, 25/05/2019, 21:01
Đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ  (29/03)
Thực hiện ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 333/UBND-TH ngày 22/01/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai ...
Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019  (27/02)
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019.
Triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính  (20/02)
Thực hiện Khoản 2 Công văn số 446/UBND-TH ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo giá thị trường” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 116/2018/TT-BTC). Theo đó, giao Sở Tài chính căn cứ quy định ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày