SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
7
2
2
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 13/05/2020, 07:40

Cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Công văn số 5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 1907/UBND-TH ngày 07/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan lập cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025 các nội dung có liên quan theo tinh thần Công văn số 5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020.

Các biểu mẫu báo cáo tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 103 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày