SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
3
8
2
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Năm, 06/02/2020, 13:25

Triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 343/UBND-TH ngày 31/01/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ. Theo đó, “giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ theo đúng quy định”.

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đề nghị Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu; Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 1257 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày