SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
3
7
8
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 31/12/2019, 16:15

Triển khai thực hiện Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5894/UBND-TH ngày 26/12/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh có giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các  huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020. Do vậy, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các  huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị định 97/2019/NĐ-CP.

Nghị định 97/2019/NĐ-CP tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 234 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày