SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
7
4
0
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Năm, 28/11/2019, 13:55

Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5037/UBND-TH ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp và các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ.

Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ quy định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019

Để thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, Sở Tài chính gửi và đề nghị các đơn vị nêu trên nghiên cứu nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, để thực hiện.

Nghị định số 80/2019/NĐ-CP tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 408 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày