SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
2
1
3
6
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Sáu, 13/09/2019, 13:55

Hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3948/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Để thực hiện đúng quy định các hoạt động tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu Công văn số 10095/BTC-HCSN ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện theo đúng quy định.

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 791 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày