SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
1
9
8
3
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Sáu, 13/09/2019, 10:40

Triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3712/UBND-KT ngày 21/8/2019 về việc triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dụng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung tại Nghị định số 69/2019/NĐ-CP nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét, Sở Tài chính triển khai đến các cơ quan, đơn vị nội dung như sau:

1. Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dụng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

2. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

3. Đồng thời Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 ngày 6 tháng 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, để thực hiện từ ngày 01/10/2019./.

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu


Số lượt người xem: 668 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày