SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
7
3
0
4
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Năm, 27/06/2019, 08:30

Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế;

Trên cơ sở tinh thần công văn số 1496/VP-TH ngày 20/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về viêc thông báo Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu áp dụng thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính cho đơn vị, địa phương mình (nếu có thực hiện tinh giản biên chế).

Thông tư 31/2019/TT-BTC tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 640 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày