SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
2
2
0
7
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 18/06/2019, 08:15

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 2498/UBND-TH ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Để thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về lệ phí trước bạ. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, UBND thị xã Giá Rai, UBND thành phố Bạc Liêu nghiên cứu và triển khai thực hiện từ ngày 01/6/2019 (ngày Thông tư có hiệu lực) Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính, để thực hiện.

Chi tiết nội dung Thông tư, tải tại đây.
Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 672 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày