SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
8
9
7
6
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Sáu, 28/12/2018, 10:25

Báo cáo tình hình bộ máy QL tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Công văn số 5642/UBND-TH ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập, kèm theo Công văn số 15558/BTC-HCSN ngày 13/12/2018 của Bộ Tài chính, có Đề cương nội dung, biểu mẫu báo cáo và Phụ lục đề xuất một số mô hình;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phân công Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập; kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trong thời gian tới theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

Do vậy, để đảm bảo cho công tác tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác báo cáo: Tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập; kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trong thời gian tới .

Công văn số 15558/BTC-HCSN tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 352 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày