SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
5
5
0
Tin thời sự Thứ Hai, 29/07/2019, 15:20

Thông báo sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính.

Sở Tài chính đã sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị và thông báo kết quả như sau:

1. Lãnh đạo Sở Tài chính, gồm có:

- Ông Trần Văn Sỹ, chức vụ Phó Giám đốc phụ trách.

- Ông Phan Chí Quang, chức vụ Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, gồm có:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Tài chính đầu tư.

- Phòng Quản lý Ngân sách – Tin học và Thống kê.

- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

Phòng Quản lý Giá – Doanh nghiệp và Công sản (trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Giá và Công sản, PhòngTài chính Doanh nghiệp).

3. Phân công lãnh đạo phụ trách:

3.1 Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc phụ trách:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Ngân sách – Tin học và Thống kê; Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Giá – Doanh nghiệp và Công sản (trừ công tác quản lý tài chính doanh nghiệp); theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của thành phố Bạc Liêu, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân.

3.2 Ông Phan Chí Quang – Phó Giám đốc:

- Phụ trách Phòng Tài chình đầu tư; Thanh tra và công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thị xã Giá Rai; hyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi và huyện Đông Hải

Chi tiết Thông báo tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 891 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày