SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
2
4
7
7
1
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Sáu, 13/09/2019, 16:25

Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3823/UBND-TH ngày 27/8/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện đúng quy định hiện hành về việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện theo đúng quy định (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2019).

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt người xem: 710 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày