SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
5
4
5
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Hai, 05/08/2019, 07:50

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3112/UBND-NC ngày 16/7/2019 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP theo chức năng, phạm vi quản lý.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, để thực hiện từ ngày 01/9/2019.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 1043 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày