SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
7
3
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 29/07/2014, 14:15

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản

Ngày 29/7/2014, Sở Tài chính Bạc Liêu ban hành Công văn số 910/STC-GCS về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

  

Sở Tài chính Bạc Liêu hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị), như sau:
- Hiện nay, việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn đang tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và phân cấp thực hiện đấu thầu mua sắm tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.
- Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Bạc Liêu trong quá trình chỉ đạo thực hiện việc đầu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên tại cơ quan đơn vị mình theo hướng dẫn trên.
Tuy nhiên, phài rà soát đối chiếu để đảm bảo việc đấu thầu mua sắm không được trái với quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) và hướng dẫn thực hiện tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014).
Nguyễn Minh Vũ (Sở Tài chính Bạc Liêu)

Số lượt người xem: 1967 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày