SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
0
8
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 18/03/2014, 14:15

Triển khai thực hiện Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 của Bộ Tài chính, kèm theo Công văn số 2295/BTC-TTr về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014.

Sở Tài chính Bạc Liêu được Chủ tịch UBND tỉnh phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện báo cáo định kỳ sáu tháng đầu năm và báo cáo tổng hợp cả năm về tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

Để đảm bảo cho công tác tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về nội dung trên, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. Trong đó, các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước được giao cần tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện đối với một số lĩnh vực chủ yếu theo nội dung đề cương hướng dẫn kèm theo Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 của Bộ Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014 (đính kèm) với thời hạn lập báo cáo như sau:
- Báo cáo THTK, CLP 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 01/7/2014.
- Báo cáo THTK, CLP cả năm gửi trước ngày 10/01 năm sau liền kề
Nội dung báo cáo xin gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp), đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Rất mong được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.
Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính Bạc Liêu)

Số lượt người xem: 2271 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày