SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
1
9
5
2
1
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 01/10/2013, 15:30

Triển khai thực hiện Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3490/UBND- QDKHTH ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.
Nay Sở Tài chính thông báo đến mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh bán hàng miễn thuế được biết triển khai và áp dụng Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị tải tại đây.                                  
Huỳnh Mỹ Nương (Phòng Tài chính DN, Sở Tài chính Bạc Liêu)

Số lượt người xem: 1928 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày