SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
3
7
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 01/10/2013, 15:25

Triển khai thực hiện Thông tư số 101/2013/TT-BTC ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 3321/UBND-QHKHTH ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 101/2013/TT-BTC ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính.

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2013/TT-BTC ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Qũy bảo vệ người được bảo hiểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.
Nay Sở Tài chính thông báo đến người được bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; các cá nhân có liên quan được biết và triển khai thực hiện Thông tư số 101/2013/TT-BTC ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Qũy bảo vệ người được bảo hiểm.
Để biết thêm thông tin đề nghị tải tại đây.                                                 
Huỳnh Mỹ Nương (Phòng Tài chính DN, Sở Tài chính Bạc Liêu)

Số lượt người xem: 2664 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày