SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
7
4
2
5
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 24/07/2013, 07:35

Bạc Liêu hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phát sinh trong năm 2013 cho các doanh nghiệp của tỉnh Bạc Liêu.

 

Ngân sách tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các khoản vay trung và dài hạn (từ 1 năm trở lên) bằng đồng tiền Việt Nam cho các doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bạc Liêu, sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư mới, đầu tư chiều sâu, mở rộng dự án, đổi mới kỹ thuật, công nghệ, thiết bị trên địa bàn. Theo đó:
1. Đối tượng được hỗ trợ: Là các doanh nghiệp đầu tư dự án khu nuôi và xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm tổ chim yến; dự án đầu tư trồng và xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm cây măng tây; các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trực tiếp xuất khẩu; các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”; dự án ở cho người có thu nhập thấp; các doanh nghiệp sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản;Các doanh nghiệp có sử dụng lao động thường xuyên bình quân năm (không bao gồm số lao động làm việc toàn bộ thời gian của chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập) từ 300 lao động trở lên, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.
Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp nêu trên đã được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư (về vốn vay, hỗ trợ lãi suất tiền vay); các khoản vốn vay để: trả lãi vay tổ chức tín dụng, trả khoản vay vốn lưu động, trả nợ cho các hợp đồng tín dụng khác, vay để đầu tư các hạng mục hoặc khối lượng công việc không có trong dự án đầu tư được duyệt sẽ không được hưởng chính sách này.
2. Phạm vi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: lãi vay đầu tư phát sinh trong năm 2013
3. Thời gian vay và mức lãi suất sau đầu tư: Thời hạn vay của các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa là 12 tháng. Mức lãi suất hỗ trợ là 0,2%/tháng (2,4%/năm), tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế. Việc hỗ trợ lãi suất tiến vay sau đầu tư được áp dụng đối với các khoản vay phải trả lãi trong thời gian từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013. Đối với các khoản vay thuộc dự án hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được xử lý khoanh, miễn, giảm nợ gốc, lãi vay tại ngân hàng không được tính hỗ trợ lãi suất tại thời điểm đó.
Sở Tài chính thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được biết.
Thông tin chi tiết về Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tải tại đây.
Huỳnh Mỹ Nương (Phòng TCDN, Sở Tài chính Bạc Liêu)

Số lượt người xem: 2015 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày