SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
2
0
6
5
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 26/04/2019, 08:55

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I năm 2019

Trên cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Kết quả thu NSNN:

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 3 tháng đầu năm là 1.044.326 triệu đồng, đạt 32,81% dự toán địa phương, bằng 109,31% so cùng kỳ năm 2018.

(Chi tiết từng nguồn thu có Phụ lục 01 đính kèm)

Ước tính có 9/17 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán cả năm (trên mức bình quân chung 25%), bao gồm: Thu từ DNNN Trung ương (28,56%); Thu từ DNNN địa phương (26,63%); thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài (26,8%); thuế công thương nghiệp NQD (25,29%); Thuế thu nhập cá nhân (28,55%); thu tiền sử dụng đất (40,51%); thu lệ phí trước bạ (25,71%); thu phí, lệ phí (34,76%); thu từ xổ số kiến thiết (44,07%).

Các nguồn thu còn lại chưa đạt tiến độ so với dự toán cả năm (dưới 25%) trong đó có một số khoản thu lớn như: tiền thuê mặt đất, mặt nước (8.43%); thuế bảo vệ môi trường (22,74%); Thu khác ngân sách (21,69%)...

2. Về chi ngân sách địa phương:

Ước tổng chi NSĐP 3 tháng đầu năm 2019 là: 1.505.102 triệu đồng đạt 22,19% dự toán chi theo nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 4,93% so cùng kỳ năm 2018.

(Chi tiết có Phụ lục 02 đính kèm)

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 360.232 triệu đồng, đạt 20,85% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 19,44% so cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: 1.006.005 triệu đồng, đạt 25,12% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 10,16% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp GD - ĐT: 398,824 triệu đồng, đạt 28,17% dự toán cả năm, tăng 21,37% so cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp y tế: 135.393 triệu đồng, đạt 25,09% dự toán cả năm, bằng 84,67% so cùng kỳ;

+ Chi quản lý hành chính: 193.697 triệu đồng, đạt 27,15% dự toán cả năm, bằng 97,17% so cùng kỳ.

- Chi thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 138,449 triệu đồng, đạt 15,02%  dự toán được giao, bằng 63,07% so với cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư XDCB 134.338 triệu đồng, đạt 15,21% dự toán cả năm.

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019
2019
59/CK-NSNN
594/STC-NS
24/4/2019
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước quý I năm 2019
2019
60/CK-NSNN
594/STC-NS
24/4/2019
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2019
2019
61/CK-NSNN
594/STC-NS
24/4/2019

Tải về Công văn số 594/STC-NS ngày 24/04/2019 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 607 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày