SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
2
0
1
7
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 27/02/2019, 15:10

Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019.

Sở Tài chính xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 thuộc chức năng, thẩm quyền. Theo đó:

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP;…
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.
Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 676 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày