SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
2
8
5
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 20/02/2019, 08:35

Triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính

Thực hiện Khoản 2 Công văn số 446/UBND-TH ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo giá thị trường” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 116/2018/TT-BTC). Theo đó, giao Sở Tài chính căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về nội dung báo cáo giá thị trường để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện thống nhất chế độ báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh, tại Khoản 1, Công văn 446/UBND-TH của UBND tỉnh đã quy định: “ 1. Giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã thành phố: Chỉ đạo các Phòng Tài chính – Kế hoạch bố trí cán bộ kiêm nhiệm chuyên trách thực hiện theo dõi, thu thập và báo cáo giá thị trường trong phạm vi phụ trách về Sở Tài chính và UBND cấp Huyện.” Sở Tài chính, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch trực thuộc, bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện theo dõi, thu thập và báo cáo giá cả thị trường trong địa bàn phụ trách (Cán bộ được phân công đăng ký thông tin: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) gửi về Sở Tài chính tỉnh để tiện liên hệ và trao đổi khi cần thiết.

Các nội dung khác không nêu tại văn bản này, đề nghị thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn 446/UBND-TH ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định tại Thông tư số 116/2018/YY-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý; Trường hợp vượt thẩm quyền gửi về Bộ Tài chính xem xét.

Thông tư 116/2018/TT-BTC tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 445 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày