SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
6
0
3
6
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 25/01/2019, 15:05

Tiếp tục rà soát xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

Căn cứ Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu, quy định: “Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng, báo cáo UBND tỉnh hiệp y Trường trực HĐND tỉnh đúng quy định” và để có cơ sở tổng hợp và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (đợt 2) năm 2019; Sở Tài chính đề nghị đơn vị:

Chỉ đạo và thực hiện đối chiếu rà soát nhu cầu về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cần thiết bổ sung, tổng hợp đề xuất chủng loại, số lượng (kể cả những đơn vị đã có danh mục tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu, nhưng qua rà soát cần điều chỉnh, bổ sung), quy định tại:

Tiết a, Khoản 1, Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: Máy móc, thiết bị chuyên dùng, trừ máy móc thiết bị quy định tại khoản 2 Điều này là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng ph biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Khoản 3, Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cđịnh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Phụ lục báo cáo tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu


Số lượt người xem: 493 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày