SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
1
9
6
7
2
Tin thời sự Thứ Hai, 26/09/2011, 15:55

Hướng dẫn về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

Ngày 31/8/2011, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (KTXHĐBKK).

 

Theo đó, thông tư hướng dẫn như sau:


- Về phụ cấp thu hút: Đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP;


Cách tính: Mức tiền phụ cấp thu hút = Mức lương tối thiểu chung x {Hệ số lương theo chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)} x 70% ;


Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau: Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện KTXHĐBKK từ tháng 3 năm 2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011; Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện KTXHĐBKK sau tháng 3 năm 2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.


- Về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KTXHĐBKK: Đối tượng và mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KTXHĐBKK theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Thời gian thực tế là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện KTXHĐBKK (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn);


Cách tính: Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm = Mức lương tối thiểu chung x (Mức phụ cấp được hưởng theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXHĐBKK).


Ngoài ra, Thông tư còn quy định về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp; công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán; tổng hợp nhu cầu kinh phí.


Thông tư có hiệu lực kể từ 15/10/2011.

NMV


Số lượt người xem: 14616 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày