SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
9
0
3
6
Tin tức sự kiện Thứ Ba, 18/06/2019, 22:52
Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính  (18/06)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 2498/UBND-TH ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá  (17/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2371/UBND-TH ngày 06 tháng 6 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư 25/2019/TT-BTC.
Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ  (07/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1784/UBND-TH ngày 04/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ, theo đó giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện việc xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai ...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (06/06)
Sở Tài chính thông báo đến các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan: - 09 (chín) Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và lĩnh vực Thống kê – Tin học bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. - 02 (hai) Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ...
Thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2019  (03/06)
Thực hiện Công văn số 534/SNV-CCVC ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng công chức hành chính năm 2019.
Lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022  (31/05)
Căn cứ Công văn số 5256/BTC-QLN ngày 08/5/2019 của Bộ Tài chính về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022.
Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính  (31/05)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 1891/UBND-TH ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Để thực hiện đúng ...
Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ  (30/05)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 1762/UBND-TH ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/QĐ-TTg ngày 10/4/2019 của Chính phủ.
Triển khai thực hiện Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu  (29/05)
Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Để thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về công tác quản lý đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính ...
Quyết định số 47/QĐ-STC  (29/05)
Ngày 29/5/2019, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 47/QĐ-STC về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu” Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây. Sở Tài ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày