SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
1
5
9
7
4
Tin tức sự kiện Thứ Năm, 19/09/2019, 01:38
Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019  (13/09)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3823/UBND-TH ngày 27/8/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính.
Hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  (13/09)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3948/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Triển khai thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính  (13/09)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3959/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019. Để thực hiện đúng quy định hiện hành về thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, Sở Tài chính đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện ...
Triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ  (13/09)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3712/UBND-KT ngày 21/8/2019 về việc triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dụng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Theo đó, ...
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân  (13/09)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3959/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính
Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Vì đàn em thân yêu”  (11/09)
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 và Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2019 của Chi đoàn Sở Tài chính.
Triển khai thực hiện Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính  (04/09)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3797/UBND-TH ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày ...
Ngày 26/8/2019, tập huấn, hướng dẫn chi tiết phần hành kế toán chủ yếu; lập, đọc, phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài sản công theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC  (03/09)
Toàn tỉnh có hơn 120 học viên tham dự tập huấn, hướng dẫn chi tiết phần hành kế toán chủ yếu; lập, đọc, phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài sản công theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vòng 2  (27/08)
Căn cứ Công văn số 15/HĐ ngày 22/8/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo đến các thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vào cơ quan Sở Tài chính Bạc Liêu, như sau: 1. Thí sinh đến Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu ...
Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019  (09/08)
Căn cứ Công văn số 13/HĐ ngày 02/8/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về việc thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển công chức vào cơ quan Sở Tài chính Bạc liêu kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019, như sau: 1. Danh sách kết ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày