SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
2
0
2
1
Tin tức sự kiện Thứ Năm, 28/05/2020, 07:16
Cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025  (13/05)
Căn cứ Công văn số 5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Công văn số 1907/UBND-TH ngày 07/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach ...
Kết quả hoạt động quý I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020  (04/05)
Quý I năm 2020, tổng nguồn vốn đạt 2.089.832 triệu đồng, tăng 36.236 triệu đồng so với đầu năm 2020.
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I năm 2020  (16/04)
Trên cơ sở kết quả ước thực hiện tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 tháng đầu năm 2020, Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - NSNN quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau: 1. Kết quả thu NSNN: Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 3 tháng đầu năm là 1.161.000 triệu ...
Công khai ngân sách (File XML)  (16/04)
stc.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-4/ckns.xml
Tình hình giá thị trường tháng 3 và Quý I/2020  (03/04)
Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính Bạc Liêu
Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Ngày 31/3/2020, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 52/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó:
Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách , tiền và tài sản nhà nước của tỉnh Bạc Liêu niên độ 2017, 2015, 2013, 2011 và 2009  (31/03)
Thực hiện Công văn số 29/KV V-TH ngày 17/01/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị, kết luận của Kiểm toán ngân sách (KTNN) của tỉnh ...
Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương niên độ năm 2018 tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Thực hiện ý kiến kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương niên độ năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của ...
Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (30/03)
Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bạc Liêu  (26/03)
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của chính phủ về việc Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày