SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
6
1
4
4
TCVN ISO 9001:2008 Thứ Năm, 08/02/2018, 08:00

Công khai kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến về thực hiện TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Khảo sát, thăm dò ý kiến của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Công văn số 2333/VP-KSTTHC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Khảo sát, thăm dò ý kiến về thực hiện TTHC.
Sở Tài chính Bạc Liêu đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở (chuyên mục cải cách hành chính) Báo cáo kết quả Khảo sát, thăm dò ý kiến về thực hiện Thủ tục hành chính (đính kèm Báo cáo số 56/BC-STC ngày 07/02/2018 và Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Sở Tài chính Bạc Liêu

Số lượt người xem: 280 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày