SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
6
8

 Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách

 

- Năm 2020:

 

Quý I

6 tháng

9 tháng

Năm

 

- Năm 2019:

 

Quý I

6 tháng

9 tháng

Năm

 

- Năm 2018:

 

Quý I

6 tháng

9 tháng

Năm

 

- Năm 2017:

 

Quý I

6 tháng

9 tháng

Năm