SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
1
3
6
6
6
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tài chính đầu tư Phòng Tài chính đầu tư
2 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Quản lý công sản Phòng Quản lý Giá và công sản
3 Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Quản lý công sản Phòng Quản lý Giá và công sản
4 Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (tài sản là ôtô các lọai, các tài sản khác có nguyên giá theo theo sổ sách kế tóan từ 500 triệu đồng trở lên tính cho 01 đơn vị tài sản). Quản lý công sản Phòng Quản lý Giá và công sản
5 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Quản lý công sản Phòng Quản lý Giá và công sản
6 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tài chính Hành chính sự nghiệp Phòng Quản lý Giá và công sản
7 Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Phòng Quản lý Giá và công sản
8 Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ. Phòng Quản lý Giá và công sản
9 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Phòng Quản lý Giá và công sản
10 Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do phía nước ngoài chuyển giao Phòng Quản lý Giá và công sản
11 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Tin học và Thống kê Phòng Quản lý Ngân sách;Phòng Tài chính đầu tư
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối11 thủ tục