SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
2
4
8
5
2

 

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU

Khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu - Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

1. Văn phòng

    - Tel: (0291) 3823.881, Fax: (0291) 3823.881

 

2. Thanh tra Tài chính

    - Tel: (0291) 3700.969

 

3. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

    - Tel: (0291) 3823.904, Fax: (0291) 3824.982

 

4. Phòng Quản lý Giá và Công sản

    - Tel: (0291) 3824.090, Fax: (0291) 3824.090

 

5. Phòng Tài chính đầu tư

    - Tel: (0291) 3826.850

 

6. Phòng Quản lý Ngân sách - Tin học và Thống kê

    - Tel: (0291) 3825.713, Fax: (0291) 3826.212

 

7. Phòng Tài chính doanh nghiệp

    - Tel: (0291) 3823.970