SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
6
8
0
4
Tin tức sự kiện Thứ Năm, 20/01/2011, 21:15

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Những kết quả hoạt động nổi bật năm 2010

Năm 2010 ghi dấu những kết quả nổi bật của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trong việc triển khai chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và góp phần tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu năm 2011 - năm đầu tiên của kế hoạch phát triển 5 năm 2011-2015 - trong toàn hệ thống BHTGVN.
Đổi mới nghiệp vụ giám sát
 
Giám sát và kiểm tra là những nghiệp vụ quan trọng của BHTGVN cùng với hỗ trợ tài chính, chi trả...nhằm phát hiện sớm sai phạm, rủi ro tiềm ẩn, từ đó kiến nghị các biện pháp khắc phục kịp thời để giúp các tổ chức tham gia BHTG kinh doanh an toàn và hiệu quả. Những đánh giá, nhận định của BHTGVN là nguồn quan trọng phục vụ công tác giám sát chung đối với hệ thống tài chính.
 
Các hoạt động này đều chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và phương án thực hiện để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức tín dụng. Trong năm 2010, BHTGVN cũng tiếp tục thử nghiệm mô hình cảnh báo rủi ro đối với các tổ chức tham gia BHTG, góp phần giảm thiểu rủi ro đối với quỹ BHTG, làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về mô hình cảnh báo sớm tại Việt Nam. Năm 2010, BHTGVN đã thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG và kiểm tra tại chỗ gần 300 tổ chức tham gia BHTG.
 
Bảo toàn và phát triển quỹ BHTG, minh bạch hóa chính sách
 
Tổng lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã đầu tư (đến 31/12/2010) là 6.599 tỷ đồng, tăng 34,56% so với cùng kì năm trước. Tổng lãi thu được từ hoạt động đầu tư vốn đạt 670 tỷ đồng, tăng 81% so với tổng số lãi thu được trong năm 2009. BHTGVN thường xuyên theo dõi những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ để đầu tư nguồn vốn đảm bảo hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn; đồng thời thực hiện cơ cấu lại các khoản vốn đầu tư kịp thời, xây dựng các phương án đầu tư phù hợp với các quy định về quản lý và sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN; theo dõi sát sao và thu hồi đầy đủ gốc và lãi của các khoản vốn đầu tư đến hạn, nhằm nâng cao thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn và góp phần nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.
 
Năm qua, BHTGVN đã cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ sung 1.215 Chứng nhận BHTG, tăng 402 chứng nhận so với năm 2009. Đặc biệt, BHTGVN đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng mới thành lập về các quy định BHTG, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức này và công chúng nói chung về quyền lợi của người gửi tiền, minh bạch hóa chính sách BHTG theo thông lệ quốc tế.
 
Tiếp tục theo dõi, thanh lý 35 tổ chức tham gia BHTG bị đóng cửa
 
35 tổ chức tham gia BHTG bị giải thể trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố đang được BHTGVN tiếp tục theo dõi và tham gia thanh lý năm 2010; đã thu hồi 1 tỷ 373 triệu đồng từ các Hội đồng thanh lý, nâng tổng số thu lên 7 tỷ 578 triệu đồng so với tổng số gần 20 tỷ đồng mà BHTGVN đã trả cho người gửi tiền tại 37 tổ chức tham gia BHTG bị đóng cửa.
 
Thanh lý, chi trả - biện pháp bảo vệ trực tiếp người gửi tiền, không chỉ là biện pháp kinh tế thông thường mà còn có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn, giữ ổn định chính trị - xã hội tại địa phương có tổ chức tín dụng đổ vỡ. Năm 2010 không có tổ chức tham gia BHTG nào bị đổ vỡ, BHTGVN không phải chi trả cho người gửi tiền, nhưng tổ chức này đang nỗ lực đề nghị cấp có thẩm quyền nâng hạn mức bảo hiểm để đáp ứng mong mỏi của người gửi tiền cũng như phù hợp hơn với thực tế tại Việt Nam.    
 
Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế
 
Năm 2010 đánh dấu bước tiến quan trọng của cộng đồng BHTG quốc tế khi Bộ nguyên tắc cơ bản về BHTG do Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng phối hợp xây dựng đã được chính thức thông qua. Đây là cơ sở quan trọng để các quốc gia xây dựng mới hoặc cải cách hệ thống BHTG hiện thời. Bộ nguyên tắc dự kiến sẽ được đưa vào Chương trình đánh giá hệ thống tuân thủ. Ở Việt Nam, BHTGVN đã kịp thời giới thiệu nội dung cơ bản của 18 nguyên tắc tới các Bộ, ban ngành liên quan và toàn thể các đơn vị trong hệ thống BHTGVN. Bộ 18 nguyên tắc xây dựng hệ thống BHTG hiệu quả là tài liệu tổng kết lý luận và thực tiễn xuyên suốt quá trình phát triển hệ thống BHTG thế giới với những thông lệ quốc tế tiên tiến, hướng tới bảo vệ tốt nhất người gửi tiền và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Đây được xem là gợi ý tốt để các nhà làm luật, các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam tham khảo, nhất là trong giai đoạn Quốc hội nước ta đang gấp rút xây dựng Luật BHTG.
 
BHTGVN tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động trong khuôn khổ IADI, đồng thời thắt chặt các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức BHTG tại Hàn Quốc, Đài Loan, Canada, Nhật Bản và tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng trung ương Sri Lanka; Ngân hàng phát triển Châu Á; Cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ.
 
Hiện đại hóa hệ thống BHTGVN
 
Trong năm 2010, BHTGVN đã triển khai những công việc cụ thể liên quan đến gói thầu tư vấn DT#1 trong khuôn khổ dự án Hiện đại hóa Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm thông tin tín dụng và BHTGVN đã được triển khai từ năm 2009 do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Lộ trình triển khai dự án bao gồm hai giai đoạn, theo đó giai đoạn 1 tương ứng với gói thầu DT#1, giai đoạn 2 tương ứng với gói thầu DG#1). Trong đó, mục tiêu cụ thể của BHTGVN trong dự án bao gồm: Nâng cao năng lực đánh giá, dự báo rủi ro; nâng cao năng lực nghiệp vụ chi trả; hỗ trợ tài chính kịp thời cho các tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn tạm thời; tham gia hiệu quả vào qui trình thanh lý tài sản các tổ chức buộc đóng cửa; xây dựng kiến trúc hạ tầng CNTT hiện đại; tăng cường năng lực của độ ngũ cán bộ BHTGVN. 2011 được xem là năm bản lề đối với dự án hiện đại hóa hệ thống BHTGVN. Việc triển khai thành công gói thầu tư vấn quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình mô hình phát triển tổ chức BHTGVN trong nhiều năm tới.
 
Tăng cường tương tác với công chúng
 
Kể từ khi thành lập, hoạt động TTTT đã đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động chung của BHTGVN. Công tác TTTT đã và đang được hoàn thiện theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, có định hướng chiến lược rõ ràng, tăng cường sự tương tác với công chúng. Đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động đến hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, công tác TTTT đã góp phần quan trọng vào việc duy trì niềm tin của người gửi tiền, không để xảy ra tình trạng hoảng loạn, rút tiền hàng loạt khỏi hệ thống ngân hàng. Việc tổng kết, xác định những bước đi tiếp theo của hoạt động TTTT cho thể hiện sự quan tâm của BHTGVN và chứng tỏ tầm quan trọng của TTTT trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chung của tổ chức BHTG ở Việt Nam./.
 
Nguồn: Mai Hương - Cổng thông tin Bộ Tài chính

Số lượt người xem: 2280 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày