SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
6
6
9
0
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 17/01/2011, 16:35

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu: Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp

Ngày 11 tháng 1 năm 2011, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Bộ Tài chính (DATC) đã tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011, đồng thời tổ chức Đại hội Cán bộ công nhân viên chức. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Đảng Ủy, Công đoàn Bộ Tài chính; Ban Lãnh đạo DATC; đại diện các Chi nhánh, Trung tâm cùng toàn thể cán bộ công nhân viên tại trụ sở Công ty.

Năm 2010 là năm thứ 7 DATC được thành lập và đi vào hoạt động, tập thể Ban Lãnh đạo và đội ngũ công nhân viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp. Tuy Công ty gặp không ít khó khăn, vướng mắc như cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý về mua bán, xử lý nợ và tài sản tồn động còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ và tính pháp lý chưa cao, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ, ban ngành TW, sự hợp tác của UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đối tác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh; với tinh thần luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ nhân viên đoàn kết cùng sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh đạo DATC, DATC đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy những thuận lợi để thực hiện tốt đồng thời hai trọng trách to lớn là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và mục tiêu kế hoạch kinh doanh được giao.
 
Trong công tác tiếp nhận, xử lý tài sản và thu hồi nợ tồn đọng đã loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi CPH DNNN, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp của 51 doanh nghiệp (gồm 26 doanh nghiệp Trung ương và 25 doanh nghiệp địa phương) với tổng giá trị tiếp nhận là 92,339 tỷ đồng, trong đó nợ là 20,474 tỷ đồng và tài sản là 71,875 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 đến 31/12/2010, số nợ và tài sản tồn đọng loại trừ mà Công ty đã tiếp nhận là 3.036,608 tỷ đồng ở 2.332 DN (gồm 935 doanh nghiệp Trung ương và 1.397 doanh nghiệp địa phương) trong đó nợ là 1.313,975 tỷ đồng và tài sản là 1.722,633 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận của 106 DN, với giá trị tiếp nhận tài sản đã xử lý là 157,142 tỷ đồng, tổng giá trị thực tế thu hồi được 55,82 tỷ đồng, đạt 106,5% so với kế hoạch năm 2010.
 
Trong hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng, DATC đã ký được 13 hợp đồng mua bán nợ với tổng giá trị các khoản nợ là 357,147 tỷ đồng, doanh số mua nợ là 101,36 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản là 393,113 tỷ đồng, đạt 106,7% so với kế hoạch, tăng 15,8% so với năm 2009.
 
Trong hoạt động tái cơ cấu lại kinh doanh của doanh nghiệp khách nợ, năm 2010, thông qua hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng, xử lý tài chính, chuyển nợ thành vốn góp, Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh cho 12 DN khách nợ, trong đó có 3 DNNN làm ăn thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu, chuyển đổi thành CTCP; và tái cơ cấu tài chính được 9 CTCP. Lũy kế từ năm 2007 đến 31/12/2010, Công ty đã xử lý tài chính, tái cơ cấu chuyển đổi thành công được 34 DN khách nợ, trong đó 14 DNNN kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu, không đủ điều kiện để cổ phần hóa, được Công ty xử lý tài chính, đã đủ điều kiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần; và tái cơ cấu lại tài chính, hoạt động kinh doanh của 20 CTCP có tiềm năng phát triển nhưng gặp khó khăn về vốn kinh doanh. Hầu hết các DN được DATC triển khai tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu đều đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhiều DN đã sớm ổn định và có lợi nhuận cao chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được tái cơ cấu, đi vào hoạt động sản xuất ổn định; điển hình còn có một số doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả với các chỉ tiêu kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động năm sau cao hơn năm trước như Công ty CP Sadico Cần Thơ, Công ty CP Đường Kontum, Công ty CP Mía đường Sơn La,...
 
Trong hoạt động đầu tư, tổng trị giá đầu tư là 47,4 tỷ đồng, trong đó, bằng hình thức chuyển nợ thành vốn góp tại 9 công ty cổ phần là 37,1 tỷ đồng và đầu tư thông qua việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị đầu tư bổ sung là 10,3 tỷ đồng. Hai sự kiện nổi bật trong hoạt động đầu tư năm 2010 có thể kể đến là Công ty đã chủ động phối hợp tổ chức thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Kontum trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; phối hợp tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam trên cơ sở sáp nhập từ Công ty Cổ phần Mía đường Kiên Giang và Công ty Cổ phần Mía đường Cà Mau.
 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng doanh thu cả năm của DATC đạt 580 tỷ đồng (đạt 111,6 % so với kế hoạch, tăng 11% so với thực hiện năm 2009) trong đó doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản là 393,113 tỷ đồng (đạt 106,7% so với kế hoạch, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2009); doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận là 10,747 tỷ đồng (đạt 102,4% so với kế hoạch); doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác là 175,949 tỷ đồng (đạt 123% so với kế hoạch); lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt khoảng 175 tỷ đồng (đạt 116,7% so với kế hoạch, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2009), nộp ngân sách nhà nước là 88 tỷ đồng. Năm 2010, Công ty đã vinh dự được xếp thứ 119 (trong bảng xếp hạng V-1000) trong TOP 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong 03 năm liên tiếp (2007-2009) cho ngân sách nhà nước. Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ là doanh nghiệp được Công ty tái cơ cấu thành công đầu tiên năm 2007 cũng lọt vào bảng xếp hạng V-1000 và đứng ở vị trí 1000.
 
Năm 2011 là năm Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 1494/QĐ - BTC ngày 30/6/2010, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và vướng mắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 là tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu DN; tổng doanh thu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; lợi nhuận phấn đấu không thấp hơn năm 2010; nộp ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; xây dựng chiến lược phát triển Công ty Mua bán nợ Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.
 
Tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích DATC đã đạt được trong năm 2010. Đồng chí Thứ trưởng đã phát biểu chỉ đạo, trong năm 2011, DATC cần tiếp tục bám sát mục tiêu chính mà Đảng, Nhà nước giao phó là lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục tiêu trên, DATC cần có những biện pháp cụ thể, thận trọng trong hoạt động kinh doanh, phát huy và đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường đoàn kết nội bộ, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên DATC, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Phan Quang đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và hứa sẽ đề ra những biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Tại Đại hội, các tập thể, cá nhân đã nhiệt tình hưởng ứng và đại diện cho các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2011 nhằm cam kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
Nguồn: DATC - Cổng thông tin Bộ Tài chính

 


Số lượt người xem: 2567 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày