SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
1
9
0
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Ba, 24/07/2018, 09:35

Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý II/2018

Ngày 23/7/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân”.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị nghe đại diện Chi bộ 1 thuyết trình bài tham luận sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân”. Qua bài tham luận đã làm rõ vấn đề về phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy đủ tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và liên hệ gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong công tác tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Đồng thời, qua đó đánh giá nhận xét những việc làm được trong công tác tham mưu cho Ban Giám đốc về chuyên môn thời gian qua và đưa ra một số giải pháp khắc phục một số hạn chế còn mắc phải trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng của cơ quan.
 

 

Ảnh: Đ/c Lê Tấn Cận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ hàng tháng thực hiện tốt việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ; lãnh đạo các phòng chuyên môn phải gương mẫu trong công tác tiếp dân, phải gần dân, sát dân, ứng xử văn hoá khi tiếp dân; tăng cường cảnh giác cách mạng trước những thế lực thù địch đang kích động chống phá chính quyền đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là cán bộ trẻ;
Đồng thời, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động nghiên cứu và thực hiện nghiêm từng nội dung của Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bạc Liêu về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Lãnh đạo các phòng chuyên môn phải thường xuyên theo dõi, đánh giá từng nội dung nhiệm vụ chuyên môn đã đăng ký theo Chỉ thị số 12-CT/TU để hoàn thành kế hoạch đăng ký và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu quản lý lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước của địa phương.
Nguyễn Minh Vũ (Sở Tài chính Bạc Liêu)

 


Số lượt người xem: 206 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày