SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
0
9
9
5
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Tư, 04/10/2017, 10:00

Sinh hoạt chuyên đề: Bác Hồ kính yêu là tấm gương sáng ngời về “Nói đi đôi với làm”

Ngày 29/9/2017, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Công văn số 280-CV/TU ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh Ủy Bạc Liêu về việc chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Tham dự và chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Văn Sỹ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính và tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng của Sở Tài chính Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ 1 thông qua chuyên đề năm 2017: “Phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, với chủ đề: Bác Hồ kính yêu là tấm gương sáng ngời về “Nói đi đôi với làm”. Bao gồm các nội dung, như: Cơ sở lý luận, quan điểm của Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm”; Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm”; Một số giải pháp rèn luyện và tu dưỡng về “Nói đi đôi với làm” và Một số ý nghĩa và rút ra bài học kinh nghiệm.
Thực hiện “nói đi đôi với làm” là phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng. Thực hiện nói đi đôi với làm hiện nay, trước hết phải từ trên xuống dưới, từ người lãnh đạo cấp cao đến cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở. Phải thực hiện công khai, minh bạch, trước hết là chức trách của mỗi người để có sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân dân.
Nói đi đôi với làm để hướng dẫn nhân dân làm theo, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Bác căn dặn: “muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Nói đi đôi với làm phải gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân.
Sau khi Chi bộ 1 thông qua, có các ý kiến đóng góp chủ yếu nhấn mạnh đến nội dung rèn luyện và tu dưỡng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm thực hiện tốt nội dung “Nói đi đôi với làm” trong công tác và trong cuộc sống, phải thể hiện rõ nói là phải làm chứ không hứa xuông làm mất niềm tin trong cơ quan, cũng như trong cuộc sống với nhân dân.
Thông qua việc học tập chuyên đề giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong thực thi công vụ, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nguyễn Minh Vũ (Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu)

Số lượt người xem: 254 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày