SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
3
9
3
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Sáu, 12/07/2019, 16:15

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 7480/BTC-CST ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC và Công văn số 2922/UBND-TH ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo yêu cầu tại Công văn 7480/BTC-CST ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu trước ngày 18/7/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính.

Công văn số 7480/BTC-CST tải tại đây.

Dự thảo Thông tư tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 189 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày