SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
5
9
2
7
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Năm, 02/05/2019, 16:15

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ

 

Thực hiện Công văn số 4263/BTC-CST ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP và Công văn số 1631/UBND-TH ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Sở Tài chính đề nghị Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính và Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo yêu cầu tại Công văn 4263/BTC-CST ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính Bạc Liêu trước ngày 04/5/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính.
Sở Tài chính Bạc Liêu

Số lượt người xem: 199 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày