SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
2
7
1
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 17/04/2019, 09:25

Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tài chính nhận được Công văn số 1398/UBND-TH ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính, kèm theo Công văn số 3864/BTC-HCSN ngày 02/4/2019 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC;

Để đảm bảo cho công tác tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Dự thảo Thông tư tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 185 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày