SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
2
8
4
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Ba, 19/03/2019, 13:45

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 972/UBND-TH ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông.

Để đảm bảo cơ sở góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông trình UBND tỉnh tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến phối hợp góp ý.

Dự thảo Thông tư tải tại đây.

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 217 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày