SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
5
9
2
4
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 13/03/2019, 07:40

Góp ý dự thảo Chương trình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh năm 2019

Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg nêu trên;

Để đảm bảo cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2019, Sở Tài chính Bạc Liêu dự thảo nội dung Quyết định UBND tỉnh và Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 gửi đến các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xin ý kiến đóng góp trước khi trình UBND tỉnh.

Dự thảo Quyết định tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu


Số lượt người xem: 248 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày