SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
2
7
8
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Năm, 14/02/2019, 14:50

Đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 494/UBND-TH ngày 01/02/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (đính kèm Công văn số 1204/BTC-QLCS ngày 25/01/2019).

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Thời gian gửi ý kiến đóng góp chậm nhất đến ngày 16/2/2019. Nếu sau thời gian trên đơn vị không gửi văn bản đóng góp, xem như đồng ý dự thảo. Sở Tài chính sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự thảo Thông tư tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 201 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày