SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
0
9
4
5
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 02/01/2019, 09:55

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Công văn số 5601/UBND-TH ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, kèm theo Công văn số 15702/BTC-HCSN ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 .

Để đảm bảo cơ sở về nội dung tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu, có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài chính, đồng thời báo cáo cụ thể nhu cầu kinh phí để thực hiện hỗ trợ vắc xin cho toàn bộ gia súc, gia cầm được chăn nuôi tại địa bàn (bao gồm cả hộ không tham gia dự án) và gửi về Sở Tài chính trước ngày 04/01/2019 để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND tỉnh trình Bộ Tài chính theo quy định.

Dự thảo Thông tư tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu


Số lượt người xem: 227 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày