SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
6
1
1
5
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Sáu, 28/12/2018, 10:25

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Sở Tài chính nhận được Công văn số 5650/UBND-TH ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v giao Sở Tài chính góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 15765/BTC-HCSN ngày 18/12/2018 của Bộ Tài chính (trước ngày 04/01/2019);

Để đảm bảo cho công tác tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Dự thảo tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 212 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày