SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
0
9
8
4
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Sáu, 02/11/2018, 13:35

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Căn cứ Công văn số 4725/UBND-TH ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư, kèm theo Công văn số 12487/BTC-HCSN ngày 11/10/2018 của Bộ Tài chính và dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Để đảm bảo cơ sở về nội dung tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu, có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ Tài chính và gửi về Sở Tài chính trước ngày 09/11/2018 để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND tỉnh trình Bộ Tài chính theo quy định, sau thời gian quy định nếu Sở Tài chính chưa nhận được văn bản góp ý xem như các đơn vị đã thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư.

Dự thảoThông tư tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 233 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày