SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
7
5
7
8
8
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 11/12/2019, 12:45

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bão dưỡng và xử lý đột xuất đê điều

Căn cứ Công văn số 14622/BTC-HCSN ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xử lý đột xuất sự cố đê điều.

Thực hiện Công văn số 5564/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xử lý đột xuất đê điều; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Để đảm bảo cơ sở góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xử lý đột xuất đê điều trình UBND tỉnh tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến phối hợp góp ý dự thảo Thông tư nêu trên.

Dự thảo Thông tư tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 52 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày